ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
15 ноември 2018
На 15 ноември, 2018 година, со почеток во 12.00 часот, во просториите на ЗЕЛС, ќе се одржи седмата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС. На седницата ќе бидат разгледани повеќе актуелни прашања доставени од страна на општините, одредени иницијативи за законски измени, како и прашања поврзани со работењето на Заедницата. Ќе биде разгледана иницијативата за донесување нов Закон за јавните патишта, изготвен од Мрежата на сообраќајни инспектори и инспектори за патен сообраќај при ЗЕЛС; иницијативата за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти поднесена од општина Велес; како и иницијативата од Општина Кочани за измена на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на РМ и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп, како и за засновање на право на стварна службеност. Членовите на Управниот одбор ќе дискутираат и за состојбите во областа на пожарникарството и за состојбата со долговите во јавните претпријатија, основани од општините заедно со предлогот мерки за нивна санација. Ќе се разгледа Одлуката за формирање на Комисии во ЗЕЛС, со предлог за нивни членови, а ќе биде утврден и датумот за одржување на третата седница на највисокиот орган на Заедницата, Генералното собрание на ЗЕЛС.
12 ноември 2018
Околу четириесетмина овластени градежни инспектори од општините дојдоа на работилницата што ја организираше ЗЕЛС, на 9 ноември, 2018 година. Присутните имаа можност да дискутираат со претставници од Државниот градежен инспекторат, при Министерството за транспорт и врски, за актуелните теми со кои се соочуваат при спроведувањето на постапките при инспекциски надзор. Исто така, тие имаа можност да искажат и забелешки и предлози за новиот Закон за градење, што е во фаза на подготвување.
9 ноември 2018
Кандидатите е потребно да ги имаат следните квалификации: - Потребен степен на образование: најмалку дипломски студии во областа на информатичка технологија.
9 ноември 2018
Околу триесетина претставници од Република Албанија и од Република Молдавија, кои работат на полето на родовата еднаквост во нивните земји, на 7 ноември, 2018 година, дојдоа во ЗЕЛС да се запознаат со активностите на Асоцијацијата во оваа област. Посетата беше реализирана во рамките на дводневниот престој на овие две делегации во нашата земја, поддржан од UN Women – тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените, со кое во изминатите неколку години, активно соработува и ЗЕЛС.
6 ноември 2018
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 6.11.2018 - 10:30ч.
1 ноември 2018
“Фискалната децентрализација и состојбата со финансиските проблеми во општините е проблем кој што постои од самиот почеток на децентрализацијата до денес. Особено е голем проблемот со децентрализираните надлежности, кои и после тринаесет години, не успеаа да добијат добра завршница. Иста е состојбата со блок и наменските дотации“, зборуваше Петре Шилегов, претседател на ЗЕЛС на тркалзената маса “Предизвиците во системот на финансирање на надлежностите на општините- редефиринирање на начинот и утврдување на критериумите за наменски и блок дотации за општините“, во организација на Министерството за локална самоуправа што се одржа на 01 ноември, 2018 во х. Холидеј Ин.
1 ноември 2018
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 1.11.2018

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.