Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


11 јули 2019
На покана на претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на денешната, единаесетта седница на Управниот одбор на ЗЕЛС присуствуваше и новиот министер за локална самоуправа на Република Северна Македонија, Горан Милевски. На состанокот, министерот Милевски беше запознаен со генералните ставови на локалните власти, во насока на преземањето на следните активности за продолжување на децентрализацијата во земјата и нивно заокружување до 1 јануари, 2020 година. Всушност, овој заклучок произлезе на неодамнешната средба што Управниот одбор на ЗЕЛС ја имаше со премиерот, Зоран Заев и членовите од неговиот Кабинет на која тој изнесе целосна подготвеност за обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежности од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно.
5 јули 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС во месец јуни реализираше средба со претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, на која присуствуваа и советници од неговиот Кабинет. На средбата беше договорена временската рамка за динамиката на активностите кои одат во насока од 1 јануари, 2020 година да започне реализација на нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на локалната власт во земјава, обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежностите од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно.
2 јули 2019
Комитетот на совети при ЗЕЛС ја одржа третата седница на 4 јули, 2019 година во просториите на Заедницата. Присутните беа информирани за препораките и заклучоците од средбата на Управниот одбор на ЗЕЛС со претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, на која присуствуваа и советници од неговиот Кабинет, а која се одржа на 22 јуни, 2019 година, во Струга. На средбата беше договорена временска рамка за динамиката на активности кои одат во насока од 1 јануари, 2020 да започне реализација на нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на локалната власт во земјава, обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежности од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно. При тоа посебен акцент беше ставен и на преиспитување на можностите за обезбедување на поголем прилив на финансиски средства од сопствените извори на приходи на општините, како што е данокот на имот.
25 јуни 2019
Генералното Собрание на ЗЕЛС на 23 јуни, 2019 година во Струга ја одржа четвртата седница. Градоначалниците како и претставниците на општинските совети кои се делегати на ова највисоко тело на ЗЕЛС дискутираа за актуелните предизвици на локалната власт, а го усвоија и Финансискиот извештај на Заедницата за минатата година, како и одредени статутарни измени и дополнувања. Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов во своето обраќање пред делегатите најпрво ги апсолвираше позначајните активности што ЗЕЛС ги презема во минатата година а, потоа ги информираше за заедничките ставови што претходниот ден беа донесени на средбата што Управниот одбор на ЗЕЛС ја реализираше со Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев.
25 јуни 2019
Надзорниот одбор на ЗЕЛС на 23 јуни, 2019 година, во Струга ја одржа четвртата седница. Членовите на ова тело го разгледаа извештајот за работа и финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2018 година. Присутните беа информирани за структурата на приходите и расходите на ЗЕЛС и начинот на нивната реализација во текот на 2018 година. Особено беше потенцирано дека приходите од членарината во 2018 година значително се подобрени, односно наплатата по овој основ е зголемена за 76,5% повеќе, во однос на 2017 година. Ваквиот забележителен раст е резултат на интензивните активности што ги преземаше ЗЕЛС преку склучување на договори за отплата на рати на заостанатиот долг на општините за реализација на оваа обврска. Исто така, поголем број општини ја искористија можноста овој долг кон ЗЕЛС да го покријат и од средствата што во 2018 година ги добија од централната власт за отплата на дел од заостанатите долгови. Другите приходи се од извршени услуги и донации наменети за спроведување на проекти.
24 јуни 2019
Од 1 јануари, 2020 година се очекува да започне реализацијата на нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на локалната власт во земјата. Обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежности од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно.
23 јуни 2019
Пет општини ќе добијат менторска поддршка при изработката на документот „ Функционална анализа на општината“. Нивните имиња ќе бидат утврдени на почетокот на месец јули, а изборот ќе се направи од оние локални власти кои, во доставените прашалници во претходниот период, искажаа интерес да изработат ваков документ и истовремено учествуваа на обуките на кои беа објаснети методите и техниките за изработка на функционална анализа (ФА). Поддршката ќе започне од месец септември и се планира да биде реализирана до крајот на годината. Со овие активности ќе се заокружи реализацијата на оној дел од проектот -“Поддршка на процесите на демократско управување“, што заеднички го реализираат ЗЕЛС и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, посветен на јакнење на административните капацитетите на општините.
21 јуни 2019
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, на 23 јуни, 2019 година (недела), во хотелот „Изгрев“, во Струга, со почеток во 12.00 часот, ќе ја одржи четвртата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС. Градоначалниците како и претставниците на општинските совети кои се делегати на ова највисоко тело на ЗЕЛС ќе дискутираат за актуелните предизвици на локалната власт и ќе ги апсолвираат позначајните активности што биле преземени во претходниот период. На седницата ќе бидат изнесени и одредени предлози и иницијативи за следните правци на дејствување на децентрализацијата во земјата.
20 јуни 2019
Делегатите од локалната власт од нашата земја, предводени од претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на 18 јуни, 2019 година учествуваа на шеснаесеттиот состанок на Заедничкиот консултативен комитет на помеѓу Република Северна Македонија и Комитетот на регионите на Европската унија (ЗКК). На средбата присуствуваше и делегација од Министерството за локална самоуправа предводена од министерот Сухејл Фазлиу, како и Агнеза Руси Поповска, Шеф на Мисија на РСМ при ЕУ. Според вообичаениот редослед на седницата, првата сесија редовно е посветена на напредокот и влијанието на локалната власт во процесот на интегрирањето на нашата земја во Европската Унија.
13 јуни 2019
ЗЕЛС им ја честита победата на градоначалниците: Хекуран Дука, на Општина Дебар; Никола Андонов, на Општина Ново Село и Константин Георгиески, на Општина Охрид и им посакува успешна соработка со ЗЕЛС. Тие се тројцата нови градоначалници кои ја добија довербата од граѓаните на предвремените локални избори, што во овие општини се одржаа во периодот април/мај, 2019 година.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.