ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


27 јуни 2017
Meсеците мај и јуни беа прилично турбулентни во однос на конечното утврдување на мандатите на градоначалниците и советниците, а со тоа во прашање беше доведено и непреченото функционирање на локалните власти. Дефинитивно на 1 јуни, 2017 година, Собранието на Република Македонија ги донесе измените и дополнувањата на Изборниот законик на Република Македонија, кои стапија во сила истиот ден со објавувањето во Службен весник, број 67. Беше утврдено изборите, за членови на совет и за градоначалник, наместо да се одржуваат во првата половина на мај, да се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во првата половина на октомври. Мандатот на членовите на советите и на градоначалниците од изборите одржани на 24 март, 2013 година да трае до изборот на нови членови на советите и градоначалниците. Со тоа беше утврдена и законска разрешница на состојбите што настана поради политичката состојба во земјава и необјавувањето на изборите во претходно утврдениот законски рок, од страна на претседателот на Парламентот.
15 јуни 2017
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија на 14 јуни, 2017 година во административната зграда на ЗЕЛС потпишаа Договор за надградба и користење на информацискиот систем „ е-одобрение за градење“ со кој управува ЗЕЛС. Двете страни го склучуваат овој договор во рамките на изразените намери за соработка врз основа на веќе склучениот Меморандум за соработка во месец март оваа година, а со цел воспоставување на база на податоци на овластени архитекти и овластени инженери со кои ќе управува Комората во рамките на овој информациски систем.
1 јуни 2017
Во рамки на тридневна посета на Република Македонија од страна на известителите на Комисијата за почитување на обврските и заложбите на земјите членки преземени при приемот во Советот на Европа, денес се одржа средба со Претседателството на ЗЕЛС, во состав Коце Трајановски, претседател, Невзат Бејта, потпретседател, и Зоран Дамјановски, потпрестедател. Мисијата на парламентарната Комисија на Советот на Европа е да направи мониторинг на парламентарните избори во Македонија, како и да види дали постојат и кои се можните проблеми пред одтжување на локалните избори. Нагласувајќи дека странските претставници се добро информирани за политичката состојба во земјата, Трајановски се осврна на состојбата во која сега се наоѓа локалната самоуправа. Тој истакна дека локалната самоуправа во земјава е во многу тешка ситуација поради политичката криза во изминатите месеци.
16 мај 2017
Управниот Одбор на ЗЕЛС од причина што и по упатеното барање до Собранието на Република Македонија констатира дека сеуште нема излез од новонастаната ситуација, одржа седница на која ги покани и директорите на Централен регистар и Агенцијата за вработување кои би помогнале во објаснување на законската регулатива околу новонастанатите последици во услови на ненавремено распишување на локалните избори.
15 мај 2017
Изразувајќи огромна загриженост за нормалното функционирање на локалната самоуправа и избегнување на состојбата на создавање на правен вакуум во извршување на надлежностите на општининте а пред се во интерес на граѓаните и со оглед на новонастанатите околности поврзани со траењето на мандатот на градоначалниците и членовите на Советите во општините во Република Македoнија, Управниот одбoр на ЗЕЛС денес, 15 мај, 2017 г. во 15.00 часот, во просториите на ЗЕЛС ќе одржи итна седница.
12 мај 2017
Со оглед на новонастанатите околности поврзани со траењето на мандатот на градоначалниците и членовите на Советите во општините во Република Македoнија, и целокупното функционирање на локалната самоуправа, Управниот одбoр на ЗЕЛС денес, 12 мај, 2017 г. одржа итна седница на која беше дискутирано само по ова прашање. Изразувајќи огромна загриженост за нормалното функционирање на локалната самоуправа и избегнување на состојбата на создавање на правен вакуум во извршување на надлежностите на општининте а пред се во интерес на граѓаните, ЗЕЛС по опсежната дискусија испрати апел до Собранието на Република Македонија, политичките партии и останатите државни институции веднаш и без одлагање да најдат решение со кое нема да се дозволи да настане запирање на функционирањето на локалната самоуправа.
12 мај 2017
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС, Ве информира дека денес (12 мај, 2017г.-петок) ќе ја одржи 14-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС посветена на мандатот на Градоначалниците и членовите на советот на единиците на локалната самоуправа.
10 мај 2017
ЗЕЛС на 26 април упати честитка до сите свои членки, до сите единици на локалната власт во земјава, посакувајќи им натамошно успешно спроведување на своите надлежности и обезбедување на што поголема финансиска самостојност на општините. Честитките беа упатени по повод “26 Април- Денот на општините“ и 45-тиот роденден на ЗЕЛС. Во месец март заврши десетгодишната реализација на програмата „Форуми во заедницата“поддржана од СДЦ, при што беше организирана и завршна конференција. Во рамките на овој проект досега беа реализирани многу активности а, една од позначајните беше што со поддршка на ЗЕЛС се обезбеди институционализирање на оваа нова граѓанска алатка, односно нејзино внесување во општинските статути од страна на 59 општински совети. ЗЕЛС го реализираше и процесот на сертификација на форумските модератори и обезбеди 37 лица кои се професионално подготвени и во иднина да ги реализираат форумите во сите општини во земјава. Во рамките на проектот беше обезбеден и „Прирачник во 11 чекори на форуми во заедниците“, кој по повод десетгодишниот јубилеј беше ревидиран и издаден во електронска верзија и поделен на присутните на свеченоста, а обезбедена е и интернет страница www.forumivozaednicata.com.mk со значајни информации за форумите и модераторите. ЗЕЛС и во иднина ќе продолжи со поддршката на општините во спроведувањето на форумите во локалната власт
9 мај 2017
Денешното обраќање до јавноста и медиумите во Република Македонија го правиме за да ja пренесеме големата загриженост на ЗЕЛС и да укажеме на последиците кои би можеле да настанат по нормалното функционирање на локалната смаоуправа во Републиката. Денес Ви се обраќаме ние тројца, не само како градоначалници туку пред се како Претседател на ЗЕЛС, јас Коце Трајановски, како и потпретседателите на ЗЕЛС г-дин Невзат Бејта и г-дин Зоран Дамјановски со што сакаме да испратиме порака за воедначен став и иста загриженост за она што се најавува дека ќе следи а е поврзано со локалната самоуправа во нашата држава. Би сакал да изразам задоволство што во изминатиот период токму медиумите посветија огромно внимание на прашањето за нормалното функционирање на локалната самоуправа при што вклучуја и мислења на видни личности кои дадоа самостојно и лично мислење во однос на ова прашање. Потенцираме дека нивните мислења беа лични и стручни, но тоа не значи дека на таков начин ќе го надминеме проблемот со непреченото функционирање на локалната самоуправа. Јавноста мора да биде убедена дека да се биде градоначалник и член на Совет претставува обврска која е преточена во носење на одлуки. Нити еден градоначалник не сака да носи одлуки кои не се Законски поткрепени. ЗЕЛС е во контакт со сите градоначалници и советници и нивниот став му е познат, а тој е дека се додека не се создадат соодветни Законски предуслови, градоначалниците и Советите нема да носат одлуки, затоа што во спротивно ризикуваат дека преземаат противнправно поведение. Притисокот е дотолку поголем што правото на локална самоуправа претставува право на граѓанинот утврдено со Устав. Не е дозволено да се ограничува ова право на граѓанинот.
9 мај 2017
Претседателство на ЗЕЛС, свикува прес-конференција, што ќе се одржи денес, на 09 мај, 2017 година, во 14,30 часот, во просториите на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија, на улица „Копенхагенска“ број 5 , Скопје. Тема на прес-конференцијата ќе биде што понатаму со мандатите на градоначалниците и општинските советници и со квалитетното спроведување на надлежностите од страна на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија.

Погледнете во нашата архива на вести
Ново - Годишен извештај


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.