Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


12 декември 2019
На 11 декември, 2019 во ЗЕЛС Тренинг Центарот беа доделени сертификати на 40-тина учесници од мрежата за УЧР при ЗЕЛС за успешно поминатата обука за спроведување на Функционала анализа во општините, со што ЗЕЛС и Мисијата на ОБСЕ во Скопје ја заокружија оваа заедничка активност што се состоеше од неколку фази. Претставниците од општините кои учествуваа на дводневните регионални обуки што се одржаа во јуни и јули, годинава добија сертификати за учество во обуката за Спроведување на функционалата анализа во општините со што се потврдуваат нивните капацитети за успешно спроведување на овој важен процес за општините. Општините кои добија менторска поддршка за спроведување на Функционална анализа ги презентираа нивните искуства за текот на процесот, но зборуваа и за пречките на кои наидувале и несериозниот пристап на некои колеги или раководството за овој важен процес.
6 декември 2019
Во изминатите пет месеци повлековме една лавина на идеи, иницијативи, ставови за промени во системот на локалната власт. Ако продолжиме со ова темпо верувам дека во следните две години, до завршувањето на нашиот мандат, ќе обезбедиме финансиски стабилни единици на локалната власт; продлабочена децентрализација и одлични организациони општински услови за спроведувањето на надлежностите на локално ниво.
6 декември 2019
Надзорниот одбор на ЗЕЛС на 05 декември, 2019 година, во хотелот „ Александар Палас“ ја одржа петтата седница. Членовите на ова тело дискутираа по Предлог -акцискиот план и Предлог –буџетот на ЗЕЛС за 2020 година. За следната година, Буџетот на ЗЕЛС е димензиониран на 26,249,000 денари и е приближно сличен на минатогодишниот. Извршниот директор на ЗЕЛС, Душица Перишиќ ја образложи структурата на приходите и на расходите за 2020 година, според предвидени активности за 2020 година и информираше за наплатата на членарината на општините кон ЗЕЛС. Таа посочи дека во 2019 година наплатата на старите долгови од членарина кон ЗЕЛС е значително зголемена, каде голема придонес има доделувањето на неповратните средства за враќање на долговите што во септември 2018 година Владата им ги префрли на општините.
5 декември 2019
Во месец ноември ЗЕЛС реализираше голем број настани за општините. Управниот одбор на почетокот на месецот ја одржа дванаесеттата седница. Пред присутните беше презентиран предлогот од работната група задолжена за утврдување на формално-правниот аспект и дефинирање на идните чекори во процесот на децентрализација. Беше формирана Комисија за подготовка на нов стратегиски план на ЗЕЛС за 2021-2025 година. Се отвори дискусија за состојбите со долговите на јавните претпријатија во општинска сопственост; за предизвици со одржувањето и расчистувањето на регионалните патишта, а беа реафирмирани и одредени отворени прашања поврзани со донесување на нов Закон за постапување со бесправно изградени објекти. На оваа седница беше презентиран и концептот за настап на нашата земја на меѓународниот саем -„ДУБАИ- ЕКСПО 2020/21 година“, при што беше понудено учество и на локалните власти. На оваа седница членовите на Управниот одбор го утврдија 5 декември, 2019 година, како датум кога во Скопје ќе се одржи петтата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС.
4 декември 2019
На 05 декември, 2019 година (четврток) во Скопје, во хотелот „Александар палас“ со почеток во 12.00 часот, Генералното Собрание на ЗЕЛС ќе ја одржи петтата седница. Делегатите на ова највисокото тело на ЗЕЛС, градоначалниците и членовите на Комитетот на советите при ЗЕЛС ќе ги разгледаат најзначајните документи за работењето на Заедницата за следната година: Акцискиот план и Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година. На дневен ред ќе бидат и одредени измени во Статутот на Заедницата. Пред присутните ќе се обрати претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, кој ќе говори за активностите и идните планови за унапредување на системот на локалната власт во нашата земја. На седниците на Генералното собрание делегатите отвораат дискусија за актуелни прашања поврзани со локалната власт и имплементирањето на децентрализацијата на власта во нашата земја и изнесуваат предлози и иницијативи за надминување на предизвиците
29 ноември 2019
Локалните власти покажуваат континуиран напредок во транспарентното работење. Некои општини досега постигнале поголем успех, некои помал, но сите се залагаат што повеќе да ги информираат своите граѓани за активностите што ги реализираат и за постигнатите резултати. Впрочем тоа го покажува и истражувањето, преку Индексот на отвореност каде во 2017 година регионалното ниво на отвореност на локалната самоуправа било 31 процент, а во 2018 година се зголемило на 36 проценти. Сметам дека една од причините за недоволниот број на отворени податоци на веб порталите на општините, а особено кај помалите општини е недостатокот на административен кадар, поради финансиските предизвици со кои се соочуваат, а уште повеќе недостатокот на кадри од областа на информатичката технологија на пазарот на трудот. Но транспарентноста не се сведува само за веб порталите, напротив, општините користат низа алатки за транспарентно работење во насока на информирање на граѓаните, преку организирање на собири, форуми, отворени денови и други бројни алатки кои се насочени кон обезбедување на поголема вклученост на граѓаните во донесувањето на одлуки од локално значење. Ова го истакна извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ на меѓународната конференција „Е-општество: Отворени институции и отчетност“ што се одржа на 28 ноември, 2018 година во Скопје, во организација на Фондацијата „Метаморфозис.
26 ноември 2019
До крајот на декември оваа година се најавува да биде пуштен во употреба „Националниот портал на е-услуги“ (www.uslugi.gov.mk) чија основна функција е да обезбедува електронски услуги за граѓаните што ги нудат државните институции, како и бројни информации за постапките и документите кои се потребни за да се реализираат услугите. Порталот располага и со „интерактивна мапа“ од каде граѓаните може да ја видат локација, контакт телефоните и други корисни податоци за институциите. ЗЕЛС во соработка со општините, а по барање на Министерството за информатичко општество обезбеди услови за организирање на регионални презентации на овој електронски портал. Претставниците од локалните власти од општините од Скопскиот, Полошкиот и Југозападниот регион ја проследија презентацијата на 25 ноември, 2019 година во просториите на ЗЕЛС и во административните згради на општините: Тетово и Струга. Во општините: Куманово, Битола и Струмица на 26 ноември, 209 година беа реализирани презентациите за претставниците од локалните власти од Североисточниот, Пелагонискиот и Југоисточниот плански регион, а на 27 ноември, 2019 година презентации беа одржани во општините: Велес и Штип за локалните претставници од Вардарскиот и од Источниот плански регион.
25 ноември 2019
Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Европа објави повик за аплицирање на млади лица (http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx) за учество на 38-та и 39-та сесија што ќе се одржат од 17-19 март, 2020 година и од 27-29 октомври, 2020 година во Стразбур. Од секоја земја -членка на Конгресот ќе биде избрана и повикана по една млада личност, која ќе претставува национален младински делегат кој активно ќе учествува на овие сесии на Конгресот и ќе има можност да создава проекти од најосновно ниво (grass-roots projects) во својата земја.
22 ноември 2019
Синди Шафер, инженерка за животна средина во државната Агенција за заштита на животна средина на САД (Environment Protection Agency EPA) на 19 и на 21 ноември, 2019 година во ЗЕЛС тренинг центарот ги пренесе искуствата за вршењето на инспекциски надзор во областа на загадувањето на воздухот, според законската регулатива на САД. Оваа обука ја организираше ЗЕЛС во соработка со Амбасадата на САД во нашата земја, на која беа повикани членовите на Мрежа за животна средина на ЗЕЛС. Искуствата што беа пренесени, во голема мера ќе помогнат и во креирањето на идни ставови на оваа Мрежата при покренувањето на одредени законски иницијативи за подобрување на заштитата на животната средина, како и на условите за инспекторирање во нашата земја.
22 ноември 2019
Од 30 ноември, 2019 година на сила стапува новиот Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник, бр.102 од мај 2019 година). По тој повод, ЗЕЛС во соработка со Инспекцискиот совет, на 20 ноември, 2019 година, во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот организираше обука за раководителите на инспекциските служби од локалната власт. Стручен тим од Инспекцискиот совет на присутните им ги посочи најзначајните обврски што произлегуваат од овој Закон а, кои се однесуваат и на општините. Беше истакнато дека со новите законски одредби се надминуваат досега често посочуваните конфузни и нејасни одредби кои биле тешко применливи во практичното работење. Беше нагласено дека главната идеја на новиот Закон е инспекциските служби да не се доживуваат како репресивен орган, туку нивната улога првенствено да биде превентивна и информативна, од тие причини воведена е опомената, како инспекциска мерка. Посветено е внимание и на предвидливост на постапката, како и на обезбедувањето на соодветни услови за да се направи инспекторската служба „попримамлива“ професија.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.