Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


28 февруари 2019
ЗЕЛС потпиша Меморандум за соработка со Авто Мото Сојузот на Македонија, Скопје (АМСМ) за реализација на проектот „Безбедни семејни паркинг зони“. Во името на единиците на локалната самоуправа, меморандумот го потпиша, претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на свечената промоција на Проектот, што се случи на 27 февруари, 2019 година, во Скопје. Станува збор за реализација на активности за обезбедување на паркинг места, на паркинзите во Град Скопје и општините, односно обележување на посебни места за паркирање за бремени жени и родители на деца до три годишна возраст.
28 февруари 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 февруари, 2018 година ја одржа осмата седница на која беа разгледани повеќе актуелни прашања поврзани со предизвиците на локалната власт. Најголемо внимание присутните посветија на разгледување на нацрт верзијата на предлог Законот за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, што го подготви Министерството за транспорт и врски и го достави на разгледување до ЗЕЛС. Предлогот опфаќа легализација на сите бесправно изградените објекти кои претставуваат градежна и функционална целина, заклучно со 31 декември 2018 година. При тоа за нивното легализирање е предвидено да се плаќа надоместок со висина два пати поголема од висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, кој се пресметува во постапката за добивање на одобрение за градење. Во предлогот беше предвидено, надлежните органи, по службена должност да обезбедат извадок од дигитална снимка заради евидентирање на истиот.
27 февруари 2019
Општините генерално се заинтересирани процесот на децентрализацијата во нашата земја да продолжи, но само доколку се обезбедат адекватни финансиски средства за квалитетно спроведување на префрлените надлежности. Ова, уште еднаш го потенцираа градоначалниците и на средбата што се одржа со претставниците од Министерството за култура, на која се дискутираше за можностите за пренесување на дел од националните установи во областа на културата, во надлежност на локалната власт.
26 февруари 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 февруари, 2019 година (вторник), со почеток во 12.00 часот ќе ја одржи осмата седница, во административната зграда на ЗЕЛС. Присутните ќе дискутираат за многу предизвици со кои се соочуваат локалните власти, а дел од нив се посочени и во дописите и барањата што некои општини ги доставија до Заедницата.
7 февруари 2019
На глобално ниво, се повеќе општини се соочуваат со недостаток на вода, суши, поплави, загадена вода како и со други предизвици кои бараат иновативни решенија и мерки за нивно надминување. Токму затоа Наградата МОЌЕН (POWER) што е финансиран од Европската Унија од Програмата ХОРИЗОН 2020 ја доделува наградата за моќна најдобра практика за одржливост на водите, на општинско ниво. Општините во Европската Унија и во Израел се охрабруваат да доставуваат опис на иновативно решение што го примениле во областа на превенција на поплави и екстремни временски услови, заштита на водата и одржлива потрошувачка на вода
6 февруари 2019
Министерството за труд и социјална политика започна со имплементација на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со финансиска поддршка од Меѓународната Банка за обнова и развој (Кредит Бр: 8902 –МК ). Проектот има за цел да го подобри пристапот до услугите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и пристапот до социјални надоместоци и услуги.
1 февруари 2019
Во административната зграда на ЗЕЛС на 30 и на 31 јануари, 2019 година беа одржани неколку средби на градоначалниците и претставници од локалната власт, од осумте плански региони во земјава со претставници од Светска банка и од Министерството за транспорт и врски. Станува збор за започнување на процесот на идентификација на проектот за подобрување на локалната патна инфраструктура во земјата, за кој Владата на Република Македонија зема заем од оваа меѓународна институција, во висина од 70 милиони евра, што општините ќе ги добијат како грант. За реализација на овие активности беше посочено дека ќе биде одговорна проектна единици во рамките на Министерството за транспорт и врски. Средбите беа иницирани од страна на Светска банка со цел да ги осознае размислувањата на градоначалниците во насока на дефинирање на проектот, односно каде е најдобро средствата да бидат насочени и при нивната распределба, кои критериуми би биле најповолни за општините.
30 јануари 2019
Претставниците од секторите за урбанизам и социјални дејности од општините, на 29 јануари, 2019 година во ЗЕЛС Тренинг Центарот присуствуваа на презентација на Проект за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка во следните 5 години. Учесниците кои беа поделени во групи се информираа околу целите, начинот на спроведување и очекуваните резултати од овој петгодишен проект со кој треба да се подобри пристапот и квалитетот на социјалните услуги, вклучувајќи ги предучилишните услуги за ранливите групи.
28 јануари 2019
На 24 јануари, 2019 ЗЕЛС Тренинг Центарот организираше работилница со секретари и преставници од секторите/одделенијата за УЧР од општините со цел идентификување и презентирање на потребите на општинската администрација од обуки кои би биле дел од Планот за обука на ЗЕЛС за 2019 година. По претходно испратениот концепт за годишниот план за обука, присутните од општините предлагаа теми и отворија прашања и дилеми кои сметаат дека треба да бидат дел од обуките за 2019 година со цел поефикасно извршување на работините задачи од страна на администрацијата. Предлозите кои беа понудени се однесуваа на темите: урбанизам, право, финансии, локален економски развој, животна средина, образование, ЕУ, пожарникарство, управување со човечки ресурси, односно од области каде општините имаат надлежност.
10 јануари 2019
Во овој број на Гласилото на ЗЕЛС содржани се активности и настани на кои се изнесени значајни ставови на ЗЕЛС . На 14 декември, 2018 година, во Скопје беше одржана третата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС на која делегатите укажаа на потребата од преиспитување на сегашните позиции на локалната власт, пред сè на надлежностите што подеднакво ги имаат сите општини и на висината на финансиските средства за нивно спроведување. Целта е да се утврдат најповолните чекори за натамошниот развој на процесот на децентрализацијата во земјава. За обезбедување на поголема финансиска стабилност на општините, повторно беа нагласени барањата на ЗЕЛС за зголемување на: зафаќањето од ДДВ на 10 %, од персоналниот данок на 50% и на средствата во сите блок дотации. На седницата делегатите едногласно ги усвоија и акцискиот план и буџетот на ЗЕЛС за 2019 година. Истиот ден, пред одржувањето на седницата на Генералното собрание, ЗЕЛС со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во нашата земја, организираше конференција насловена „Децентрализација: патот што претстои“. Станува збор за средба на локалната со централната власт

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.