Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
Управниот одбор ќе ја држи осмата седница во административната зграда на ЗЕЛС
26 февруари 2019
 

 

Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 февруари, 2019 година (вторник), со почеток во 12.00 часот ќе ја одржи осмата седница, во административната зграда на ЗЕЛС. Присутните ќе дискутираат за многу предизвици со кои се соочуваат локалните власти, а дел од нив се посочени и во дописите и барањата што некои општини ги доставија до Заедницата. На дневен ред е ставено разгледувањето на предлогот на Закон за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, како и Уредбата за висината на цената на градежното земјиште, сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновање на право на стварна службеност. Ќе се дискутира и за член 102 од новите измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиуми, што како барање го поставија општините Кочани и Куманово. Присутните ќе дискутираат и за информацијата за предлог модел за развој на системи за дистрибуција на природен гас во Република Македонија како и за неколку предлози за потпишување на меморандуми за соработка со ЗЕЛС.

назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.