ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
Општините информирани за придобивките од Проектот за подобрување на социјалните услуги
30 јануари 2019
 

 

Претставниците од секторите за урбанизам и социјални дејности од општините, на 29 јануари, 2019 година во ЗЕЛС Тренинг Центарот присуствуваа на презентација на Проект за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка во следните 5 години. Учесниците кои беа поделени во групи се информираа околу целите, начинот на спроведување и очекуваните резултати од овој петгодишен проект со кој треба да се подобри пристапот и квалитетот на социјалните услуги, вклучувајќи ги предучилишните услуги за ранливите групи.

Претставниците од секторот за социјална заштита од МТСП и од проектна единица зборуваа за начинот на објавување на повиците, за изборот и поддршката која ќе ја имаат општините од страна на нивната институција во процесот на аплицирање и спроведување на проектните апликации кои се однесуваат на две компоненти: изградба на нови градинки, доградба или реновирање на објекти за градинки, како и развој на нови, иновативни социјални услуги.

Овој проект треба да овозможи создавање на нови превентивни и вонинституционални социјални услуги, како и создавање на околу 7500 нови места во предучилишното образование во урбаните и рурални подрачја. Со проектот, што е во вредност од 28,7 милиони евра, а ќе се имплементира во периодот 2018-2024 година, треба да се развијат нови стандарди за социјалните услуги, да се интегрираат социјалните надоместоци и социјални услуги, да се подобри стручниот капацитет на воспитувачите и на социјалните работници и да се промовираат наставни методи каде детето е во фокусот на работа.

Општините, како партнери во овој проект, ќе добиваат грантови за нивните апликации со што треба да придонесат во овозможување на корист за децата на возраст од 0 до 6 години, особено од ранливите групи, за родители и семејства, за корисници на социјална помош и други ранливи возрасни лица кои имаат право на користење на социјални услуги, како и за стручните лица кои работата во областа на социјална заштита во општините.

Покрај објаснувања на целите и начинот на апликација и спроведување на проектот, на присутните од општините им беше презентиран и веб порталот http://mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx каде може да ги добијат сите корисни информации околу истиот, да контактираат со одговорните лица од проектот и да поставуваат прашања и коментари. Исто така беа информирани дека во следниот период ќе имаат и поредовна и блиска комуникација преку посети на општините.назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Гласило

Одржлива Урбана Мобилност - Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forimski-moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.