Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
Публикуван ,,Годишен извештај на ЗЕЛС за 2018 година“
24 април 2019
 

 

ЗЕЛС и оваа година публикуваше „Годишен извештај на ЗЕЛС “ што претставува четиринаесетто издание по ред. Ова е еден од начините на транспарентното работење на ЗЕЛС, каде преку текст и слика се презентирани најзначајните активности што органите на Заедницата ги реализирале во текот на 2018 година, каде се прикажани и суштинските информации од финансискиот извештај, кои се поткрепени со Ревизорски извештај. ,,Годишниот извештај на ЗЕЛС за 2018 година“ е подготвена на три јазици: македонски, албански и англиски јазик. Примерок добива секоја општина, како и домашни институции и организации со кои соработува ЗЕЛС а е поставен и на веб страницата: www.zels.org.mk.

Прилог:Извештај за работата на ЗЕЛС за 2018 годинаназад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.