Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Донација на лап топ компјутери за 16 ученици од општина Куманово од Проектот „Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот Никој да не биде изоставен“
15 февруари 2021

Шеснаесет лап топ компјутери беа донирани во Општина Куманово со цел задоволување на образовните потреби на учениците од социјално ранливи семејства за учење од далечина. Корисници на уредите ќе бидат учениците од основните училишта од социјално ранливи семејства, а училиштата кои се под надлежност на општината, ќе бидат трајни сопственици на опремата.

На настанот беше потпишан Договор за донацијата, а пред присутните се обрати Градоначалникот Максим Димитриевски кој истовремено ја прими и се заблагодари за донацијата.Донацијата е обезбедена во рамки на проектот „Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот Никој да не биде изоставен“, имплементиран од ЗЕЛС, НВО Сонце и НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални власти од ЈИЕ, во соработка со GIZ, а во име на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој.

Целта на проектот е зајакнување на капацитетите на локалните самоуправи за примена на успешни пристапи за зајакнување на економските, социјалните и културните човекови права на ранливите групи, како и интегрирање на принципот „Никој да не биде изоставен“ во процесите на планирање и донесување одлуки.назад

Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.