Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
Годишен извештај на ЗЕЛС за 2019 година во „on line“ верзија
8 април 2020
 

 

Поради состојбите во земјата со вирусот COVID 19 се одлучивме „ Годишниот извештај на ЗЕЛС за 2019 година“ засега да го обезбедиме само во „on line“ верзија, не и во печатена форма. Ова петнаесетто по ред издание претставува уште една дополнителна алатка преку која ЗЕЛС на транспарентен начин ги прикажува активностите и резултатите реализирани во текот на годината, како и приходите, расходите и ревизорскиот извештај за 2019 година.

Во него е прикажано работењето на органите и телата на ЗЕЛС, реализацијата на стратегиските цели преку лобирањето, како и работење на зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку ЗЕЛС тренинг центарот. Од голема важност се и реализираните активности на поддршката што ЗЕЛС им ја дава на општините за електронските услуги. Сите активности се изнесени преку бројки на остварени приходи и расходи и потврдени со ревизорски извештај.


Прилог: Годишен извештај за 2019г.назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.