Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Резултати од практичен дел од испитот за Градежно Земјиште
1 февруари 2021
 
Резултати од практичен дел од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 01.02.2021 година


Прилог: Извештај_за_резултати_од_тестирање_01.02.20211.pdf
назад

Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.