Политика на приватност
Политика на приватност
Политика за користење колачиња
Политика за колачиња

Донација од педесет таблети за учениците од Општина Тетово
19 февруари 2021
 

Педесет ученици од социјално ранливи семејства, од седумнаесет основни и средни училишта во надлежност на Општина Тетово ќе добијат таблети за следење на онлајн наставата. Станува збор за донација обезбедена во рамки на проектот „Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот Никој да не биде изоставен“, имплементиран од ЗЕЛС, НВО Сонце и НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални власти од ЈИЕ, во соработка со GIZ, а во име на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој.Компјутерите беа свечено предадени на 17 февруари 2021, во салата на Советот на Општина Тетово. Раководителот на Секторот на јавни дејности во Општина Тетово се заблагодари за донацијата и компјутерите им ги врачи на директорите на овие училишта. Компјутерите преминуваат во трајна сопственост на училиштата, а нивни корисници и во иднина ќе бидат учениците од социјално ранливи семејства.

Донацијата на таблети за ученици од социјално ранливи семејства за следење на онлајн наставата е во насока на остварување на целите на Проектот за зајакнување на капацитетите на локалните самоуправи за примена на успешни пристапи за остварување на економските, социјалните и културните човекови права на ранливите групи, како и интегрирање на принципот „Никој да не биде изоставен“ во процесите на планирање и донесување одлуки на локалната власт.назад

Стратешки план 2021-2025

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиПрирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС
Прирачник и протоколи за комуникација на координатори /ки за еднакви можности на жените и мажите во ЕЛС

� Copyright ???? 2009, ???? ????? ?? ????????.