ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
19 декември 2014
-„Околу 70% од законите се имплементираат на локално ниво. Затоа развојот на децентрализацијата и зацврстувањето на локалната власт, се клучни за земјата, а општините се важни алатки за успешно функционирање на целиот тој механизам. Од таму, разбирливо е да се каже дека децентрализираната власт, може да даде голем придонес во обезбедувањето на членство на нашата земја во Европската Унија.” Ова го истакна претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, на втората по ред годишна конференција „Децентрализацијата и локалниот развој во перспективите на членството во ЕУ” што се одржа на 18 декември, 2014 година, во хотелот „Александар Палас„ во Скопје, во организација на Министерството за локална самоуправа и ЗЕЛС, а со поддршка на УНДП. Пред присутните градоначалници, претставници од центрите за рамномерен регионален развој, од граѓански здруженија и од меѓународни организации, говореа и министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани, потоа Лујза Винтон, постојан координатор на Обединетите нации и постојан претставник на УНДП во Република Македонија и Роберт Лидел, министер советник во Делегацијата на Европската унија во нашата земја .
19 декември 2014
-„ Завршуваме уште една календарска година. Период кога ги сублимираме постигнатите резултатите од изминатите 12 месеци. Говориме за успесите, слабостите, за идните заложби. Постојано се соочувавме со низа предизвици, кои не ни дозволуваат да бидеме комотни, да се опуштиме, туку, напротив, не држат во постојан потстрек, за изнаоѓање на подобри и поинвентивни решенија”. Вака претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски го започна својот отчет за реализираните активности на Заедницата, во текот на 2014 година, изнесен на четвртата седница на Генералното собрание - највисокото тело на ЗЕЛС, што се одржа на 18 декември, 2014 година, во хотелот Александар Палас”. На Генералното собрание на ЗЕЛС пред присутните се обрати и Министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани, кој ја истакна досегашната соработка со ЗЕЛС и со општините како клучна за успешното спроведување на процесот на децентрализација и реализацијата на многу значајни проекти. Тој ги повика градоначалниците на натамошна соработка , при што ги посочи клучните предизвици за следната година: подобрено финансирање на услугите што ги испорачуваат општините, проширување на опфатот на е-услуги, подготовка и финансирање на проекти од регионално значење, согласно новите критериуми за оценување, зајакнување на капацитетите на центрите за регионален развој до ниво на обезбедување на финансиска оддржливост, преку менување на начинот на нивно финансирање и на моделот на управување. На Собранието присуствуваа и Лујза Винтон, постојан координатор на Обединетите нации и постојан претставник на УНДП во Република Македонија и претставник од о Делегацијата на Европската унија во нашата земја .
18 декември 2014
На 18 декември, 2014 година, со почеток во 14:00 часот, во хотелот „Александар Палас”, во Скопје, ќе се одржи четвртата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС- највисокото тело на Заедницата. На седницата и претходи одржувањето на втората конференција „Децентрализацијата и локалниот развој во перспективите на членството во ЕУ” што ја организира Министерството за локална самоуправа и Заедницата на единиците на локална самоуправа на Република Македонија- ЗЕЛС, со поддршка на УНДП. Почетокот на седницата е закажан за 11.00 часот, во истиот хотел. На четвртата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС на почетокот, на градоначалниците ќе им се обрати министерот за локална самоуправа Лирим Шабани. Потоа претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски ќе говори за постигнатите резултати од реализираните активности во текот на 2014 година, кои се во согласност со четирите стратегиски цели на заедницата: лобирање; зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку ЗЕЛС тренинг центарот; поддршката во обезбедувањето на електронските услуги што општините им ги даваат на своите граѓани; и обезбедувањето на поголемо искористување на средствата од ИПА фондовите од страна на локалните власти. Делегатите на Генералното собрание ќе дискутираат и за Акциониот план на ЗЕЛС за 2015 година, како и за Буџетот на ЗЕЛС за 2015 година, а ќе изнесат и одредени предлози и решенија за надминување на предизвиците со кои се соочуваат во спроведувањето на префрлените надлежности на локално ниво.
10 декември 2014
-„Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и на локални претставници за родово одговорно буџетирање” е новиот проект што ЗЕЛС ќе го реализира во сите општини, во следните 24 месеци. Стратегиските цели на ЗЕЛС секогаш се определуваат според потребите на општините, со адекватна примена на националните, но и на меѓународните европски стратегиски политики, каде одредено место зазема и делот на обезбедувањето на темелните вредности и почитувањето на демократските принципи и човекови права на граѓаните. Во тој правец ЗЕЛС ќе ги поддржува локалните претставници и Комисите за родова еднаквост во општините, во насока на соодветно внесување и применување на принципите на родовата еднаквост и родово одговорно распределување на средствата во буџетот. Тоа ќе претставува дополнителен придонес кон обезбедувањето на поголема транспарентност и одговорност во креирањето на општинските буџети. ЗЕЛС е активен партнер на институциите од национално ниво: Министерството за труд и социјална политика, Собрание на РМ, Национален Совет за родова еднаквост и други тела, при создавањето на политики за потребите на локалната самоуправа“. Ова го истакна извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, на Конференцијата што ЗЕЛС ја организираше на 05 декември, 2014 година, во хотелот Александар Палас, за промоцијата на проектот, а на која присуствуваа претставници од општините. Перишиќ, говореше и за другите активности на ЗЕЛС на полето на почитување на човечките права и родовата еднаквост и посочи дека во 2007 година Управниот Одбор на ЗЕЛС ја промовира Европската Повелба за еднаквост на жените и мажите во локалниот живот, усвоена во 2006 година од Советот на европски општини и региони (ЦЕМР) и упати препорака до општините за нејзино усвојување.
4 декември 2014
„Родови политики и концепти кои се тесно поврзани со родовото буџетирање во општините” е новиот проект на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија -ЗЕЛС, што ќе биде промовира на 05 декември, 2014 година, во хотелот ,,Александар Палас” Скопје, со почеток во 11.30 часот. Проектот е поддржан од UN Women- Тело на Обединетите нации (ОН) за родова еднаквост и зајакнување на жените и се спроведува во рамките на Регионалниот проект- „Промоција на родово одговорни политики и буџети во југоисточна Европа”.
4 декември 2014
На 02 декември, 2014 година, во Брисел, се одржа единаесеттиот состанок на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на региони на Европската унија (ЗКК). На состанокот учествуваа десет делегати од локалните власти односно: Ивица Коневски, градоначалник на општина Аеродром, Ѓоко Стрезовски, градоначалник на Општина Ресен, Арсенчо Алексовски, градоначалник на Крива Паланка, Беким Мурати, градоначалник на општина Сарај, Хазби Идризи, градоначалник на општина Боговиње, Хисен Џемаили, претседател на советот на општина Тетово, Ѓорѓи Дамчевски, градоначалник на општина Крушево, Милосим Војнески, градоначалник на општина Македонски Брод, Стефче Трпковски, градоначалник на општина Сопиште, Сашко Николов, градоначалник на општина Радовиш и извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ. Во делегацијата имаше и четворица претставници од Министерството за локална самоуправа, предводени од заменик министерот за локална самоуправа, Љупчо Пренџов.
3 декември 2014
“Стоп за катастрофите“ – е мотото на овогодинешната есенска акција “Ден на дрвото засади ја својата иднина“ што се одржува денес, на 03 декември, 2014 година низ територијата на целата држава. ЗЕЛС учествуваше во координативниот дел, во подготовките на активностите за пошумувањето, кои се реализираат на територија на локалните власти. Главен белег на оваа есенска акција е ставен на пошумување во урбаните средини, но, исто така, ќе се пошумуваат и голите и опожарени површини. Како и секоја година во реализацијата на акцијата вклучени се и единиците на локалната самоуправа. Голем број граѓани, ученици, вработени се вклучени во засадувањето на младите садници. Локалните власти организираат бесплатен превоз до сите локации предвидени за засадување на дрвјата и распоредувањето на садниците.
25 ноември 2014
На 21 ноември, 2014 година, во просториите од административната зграда на ЗЕЛС се одржа шестата седница на Управниот одбор на Заедницата. Присутните разгледуваа значајни прашања од спроведувањето на надлежностите на локалните власти, при што усвоија и одредени документи за активностите на ЗЕЛС за следната година. Членовите на Управниот одбор на ЗЕЛС беа едногласни во утврдувањето на датумот за одржување на седница на највисокото тело на ЗЕЛС- Генералното собрание, при што се согласија таа да се реализира на 18 декември, 2014, во Скопје. Градоначалниците беа запознаени и со активностите што ЗЕЛС ги предлага да бидат реализирани во следната година, во согласност со утврдените стратегиски цели: застапување и лобирање; финансиска стабилност и развој на општините; обезбедување и одржување на систем на услуги за ЕЛС; оддржливост и професионалност на извршната канцеларија на ЗЕЛС . Беше посочено дека интензивно се продолжува со една од најзначајните активности на Заедницата, лобирање во име на општините за подобрување на законската регулатива во која се опфатени надлежности на локалната власт, при што беше истакнато дека се предвидува да се изготви стратегија за финансиска стабилност на општините. Дел од активностите на ЗЕЛС се и редовно и навремено информирање на своите членки за сите позначајни прашања кои се однесуваат на активностите на локалните власти и на активностите на Заедницата. Во делот на електронските услуги, што со поддршка од ЗЕЛС, општините им ги даваат на граѓаните, се продолжува со редовното одржување на електронските системи и нивната безбедност, при што се предвидува и обновување на дел од хардверската опрема. ЗЕЛС продолжува и со активностите за зајакнување на капацитетите на општинската администрација за што се изготвува План за обуки за 2015 година. Присутните се запознаа и со проекти кои ЗЕЛС ќе ги реализира, како поддршка за своите членки, а кои опфаќаат различни области: енергетска ефикасност, селектирање на цврст отпад, граѓанско учество, локални лидери, БФЦ сертификација и други.
25 ноември 2014
На 21 ноември, 2014 година, во просториите од административната зграда на ЗЕЛС се одржа четвртата седница на Надзорниот одбор на ЗЕЛС. Присутните разгледаа и усвоија документи за активностите на ЗЕЛС за следната година како што се Акциониот план, Буџетот и Планот за јавни набавки за 2015 година. Сите документи ги пресликуваат активностите кои се утврдени со секојдневните контакти со општините а во согласност со утврдените стратегиски цели на ЗЕЛС. И во наредната година ќе се продолжи со лобирање во име на општините за подобрување на законската регулатива. Новина е да се изготви стратегија за финансиска стабилност на општините. Други активности на ЗЕЛС се: редовно и навремено информирање на своите членки за сите позначајни прашања кои се однесуваат на активностите на локалните власти и на активностите на Заедницата. Во делот на електронските услуги што општините им ги даваат на граѓаните, со поддршка од ЗЕЛС, се продолжува со активности околу редовното одржување електронските системи и нивната безбедност, и се предвидува и обновување на дел од хардверската опрема. ЗЕЛС продолжува и со активностите за зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку спроведување на годишен План за обуки. Планирани за реализација се и поголем број на проекти како: енергетска ефикасност, селектирање на цврст отпад, граѓанско учество, локални лидери, БФЦ сертификација и други проекти.
24 ноември 2014
Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци, е новиот претседател на Комисијата за рурален развој, при ЗЕЛС. Новиот избор беше направен на конститутивната седница на Комисијата, што се одржа на 17 ноември, 2014 година, во просториите на ЗЕЛС. Присутните членови на комисијата истакнаа дека тој има значаен придонес и во досегашното работење на оваа комисија, како нејзин долгогодишен член и со своите залагања придонел за успешна реализација на низа активности произлезени од досегашното работење на оваа комисија. Присутните членови, детално ги разгледаа ревидираните систематизирани ставови на ЗЕЛС за рурален развој, при што направија и нови дополнувања. Беше предложено општините да бараат дел од средствата, добиени од продажбата на државното земјоделско земјиште, што се врши во согласност со Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост. Поточно, беше предложено распределувањето да биде во сооднос 20% за Република Македонија и 80% за општините на чија територија се наоѓа земјиштето, предмет на продажбата. Кога земјоделското земјиште се наоѓа на територијата на повеќе општини, беше предложено, средствата од неговата продажба, да се распределуваат процентуално помеѓу општините. При експлоатација и регулација

Погледнете во нашата архива на вести
Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2014

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.