Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
22 август 2019
ЗЕЛС во континуитет обезбедува поддршка на единиците на локалната самоуправа за спроведување на законските обврски што општините ги имаат во делот на родовото одговорно буџетирање и за реализација на активностите за обезбедување на родово одговорна локална власт. Во таа насока, ЗЕЛС од месец август, своите активности ќе ги зајакне и со започнувањето на реализацијата на Проектот „Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“, што со поддршка на UN Women ќе се спроведува до втората половина на 2021 година
20 август 2019
Во просториите на ЗЕЛС, на 14 и на 19 август, 2019 година беа одржани поединечни работилници за претставниците од општинската администрација на единиците на локалната самоуправа: Охрид и Куманово. Станува збор за активности во рамките на Проектот ,,Поддршка на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија во промоција на одржлива урбана мобилност“ („Sustainable urban mobility planning- SUMP“), што ги реализира ЗЕЛС во соработка со Германската агенција за меѓународен развој (GIZ). Всушност, ова се двете општини, од вкупно пет, кои беа избрани на повикот за пријавување на заинтересираните локални власти за добивање на експертска помош во процесот на стратешко планирање за одржлива урбана мобилност (SUMP), објавен од ЗЕЛС во месец мај, оваа година. Работилниците за останатите три општини: Битола, Карпош, Кавадарци беа одржани во месец јули.
13 август 2019
Заедницата на единиците на локални самоуправи на Република Северна Македонија - ЗЕЛС со поддршка на проектот „Одржлива урбана мобилност во Југоисточна Европа - SUMSEEC II[1]“, Отворениот фонт на Југоисточна Европа за енергетска ефикасност (ORF EE), ги поканува сите заинтересирани општини да се пријават на Европската недела на мобилност во нивните општини од 16-22.9.2019година. Детали за условите за аплицирање се дадени во приложениот формат.
8 август 2019
На 11 јули, 2019 година Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа единаесеттата седница. На покана од претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на седницата присуствуваше и новиот министер за локална самоуправа на Република Северна Македонија, Горан Милевски, кој беше запознаен со генералните ставови на локалните власти, во насока на преземањето на следните активности за продолжување на децентрализацијата во земјава. И двете страни изразија задоволство од партнерскиот однос на локалната и централната власт, при што беше догорено поставувањето на контурите на овој процес на почетокот да биде во рацете на локалните власти и во соработка со Министерството за локална самоуправа, а потоа тој да биде презентиран пред премиерот и соодветните министерства. За таа цел на седницата беа избрани претставници од ЗЛЕС кои ќе ги изнесуваат ставовите на мешовитото работно тело. Всушност, како што беше договорено, ова работно тело на 18 јули, 2019 година го одржа првиот заеднички состанок, каде освен министерот и заменик министерот за локална самоуправа, учествуваа и двајца претставници од Кабинетот на премиерот на РСМ.
30 јули 2019
Комисијата за образование при ЗЕЛС, на 26 јули, 2019 година ја свика втората седница на ова тело на која на дневен ред беа поставени измените на Предлог - Законот за основно образование и Закон за наставници во основните и средните училишта. На самиот почеток на дискусијата, присутните констатираа дека овие предлог -законски решенија не се доставени на разгледување до ЗЕЛС за навремено изјаснување од страна на локалните власти, ниту пак ЗЕЛС е поканет да учествува со свои претставници во самиот процес на законските промени. Со тоа е нарушен еден од најзначајните взаемно утврдени принципи за соработка меѓу централната и локалната власт, воспоставени со Меморандумот за меѓусебна соработка на Владата и ЗЕЛС, потпишан во 2003 година. Во него е утврдено дека секој закон што се донесува или менува, а кој во својата содржина опфаќа ингеренции на локалната власт, треба претходно да биде доставен до ЗЕЛС со цел утврдување на ставовите на локалната власт по истиот.
29 јули 2019
Претставници од општините: Битола, Карпош,Кавадарци, Куманово и Охрид на 15 јули, 2019 година во просториите на ЗЕЛС проследија воведна обука на тема „Одржлива урбана мобилност во земјите на ЈИЕ “. Со оваа обука започна втората фаза од активностите на Проектот ,,Поддршка на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија во промоција на одржлива урбана мобилност“ , што го реализира ЗЕЛС во соработка со Германската агенција за меѓународен развој (GIZ) “.
11 јули 2019
На покана на претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на денешната, единаесетта седница на Управниот одбор на ЗЕЛС присуствуваше и новиот министер за локална самоуправа на Република Северна Македонија, Горан Милевски. На состанокот, министерот Милевски беше запознаен со генералните ставови на локалните власти, во насока на преземањето на следните активности за продолжување на децентрализацијата во земјата и нивно заокружување до 1 јануари, 2020 година. Всушност, овој заклучок произлезе на неодамнешната средба што Управниот одбор на ЗЕЛС ја имаше со премиерот, Зоран Заев и членовите од неговиот Кабинет на која тој изнесе целосна подготвеност за обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежности од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно.
5 јули 2019
Управниот одбор на ЗЕЛС во месец јуни реализираше средба со претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, на која присуствуваа и советници од неговиот Кабинет. На средбата беше договорена временската рамка за динамиката на активностите кои одат во насока од 1 јануари, 2020 година да започне реализација на нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на локалната власт во земјава, обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежностите од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно.
2 јули 2019
Комитетот на совети при ЗЕЛС ја одржа третата седница на 4 јули, 2019 година во просториите на Заедницата. Присутните беа информирани за препораките и заклучоците од средбата на Управниот одбор на ЗЕЛС со претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, на која присуствуваа и советници од неговиот Кабинет, а која се одржа на 22 јуни, 2019 година, во Струга. На средбата беше договорена временска рамка за динамиката на активности кои одат во насока од 1 јануари, 2020 да започне реализација на нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на локалната власт во земјава, обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежности од централно на локално ниво, во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно. При тоа посебен акцент беше ставен и на преиспитување на можностите за обезбедување на поголем прилив на финансиски средства од сопствените извори на приходи на општините, како што е данокот на имот.
25 јуни 2019
Генералното Собрание на ЗЕЛС на 23 јуни, 2019 година во Струга ја одржа четвртата седница. Градоначалниците како и претставниците на општинските совети кои се делегати на ова највисоко тело на ЗЕЛС дискутираа за актуелните предизвици на локалната власт, а го усвоија и Финансискиот извештај на Заедницата за минатата година, како и одредени статутарни измени и дополнувања. Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов во своето обраќање пред делегатите најпрво ги апсолвираше позначајните активности што ЗЕЛС ги презема во минатата година а, потоа ги информираше за заедничките ставови што претходниот ден беа донесени на средбата што Управниот одбор на ЗЕЛС ја реализираше со Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.