ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
27 февруари 2015
Со стартувањето на новата календарска година, ЗЕЛС започна со подготовки за изработка на значајни стратегиски документи како и со активности во насока на поддршка на своите членки- сите единици на локалната власт во земјава. За жал, овој период ќе го запаметиме по поплавите што предизвикаа значителни штети во општините од источниот дел на земјата како и во пелагонискиот крај, во почетокот на месец февруари. ЗЕЛС веднаш покрена акција и апел за помош на општините во справувањето со водните стихии, како и помош за настраданите граѓани. Стручната служба на ЗЕЛС контактираше со локалните власти од критичните региони, се информираше за предизвиканите штети и за видот на помошта што им е потребна .
27 февруари 2015
Меѓународниот центар за локална демократија и СКЛ Меѓународна (филијала на Шведската асоцијација на локални власти и региони) во соработка со Сида, организираат Меѓународна програма за обука, отворена за аплицирање на кандидати од Македонија, Грузија, Србија и Турција. Програмата е дизајнирана за професионалци и менаџери во локалните или регионалните власти кои се вклучени во планирање, развој или управување со урбаните средини и кои држат позиции во нивните институции со мандат да ги забрзаат процесите на промени. Методологијата се заснова на претпоставки дека градот има тенденција да стане поодржлив и подготвен да вложи сопствени ресурси да го постигне тоа. Обуката се базира на SymbioCity приод.
23 февруари 2015
ЗЕЛС започна со подготовка на новиот Стратегиски план, за периодот 2016 -2017 година. Тој е еден од најзначајните документи и претставува потврда на континуираното надградување на мисијата и на визијата на Заедницата и на сите општини во процесот на развивање на децентрализацијата на власта во нашата земја. Подготвувањето на новиот стратегиски план, како важна алатка во креирање на сите натамошни активности на ЗЕЛС, произлегува од подготвеноста за развивање и усовршување на системот на локална самоуправа, по мерка на граѓаните, што беше вткаен и во претходните стратегиски планови, меѓу кои и во последниот што истекува оваа година.
18 февруари 2015
Од 24 –до 27 март, 2015 година, во Берлин (Berlin Exhibition Grounds) ќе се одржи, Саемска манифестација и Конгрес за управување со води „ Wasser Berlin International“ на која посетителите може да се сретнат со бројни меѓународни водостопански претпријатија и да се запознаат со најновите научни истражувања во правец на иновативни пристапи на третманот на водите, дистрибуција и испуштање на отпадните води, канализации, техники на мерење, контрола и анализа, заштита на водите, заштита на подземните води и на земјиштето, градежни машини и градежни услуги, производство на енергија, енергетска ефикасност, превентивни мерки и заштита од поплави.
17 февруари 2015
Претставници од одделенијата за информатичка технологија (ИТ) од локалните власти, на 12 февруари, 2015 година, беа поканети во дебатната сала на Владата на Република Македонија, да се запознаат со идејата и со користењето на мултиплатформскиот систем за соработка, преку системот на „е- седница“(https://e-vlada.mk). Основна цел на системот е да го забрза процесот на креирањето и управувањето со информациите и материјалите во рамките на институциите во јавниот сектор, односно да обезбеди поголема ефикасност и ефективност во спроведувањето на утврдените политики . Сите локални власти може да го користат овој систем, за што се реализира и оваа обука.Изработено е и Корисничко упатство за мултиплатформскиот систем за колаборација за е-седница, кое им беше поделено на средбата на присутните , а исто така , беше испратено и во електронска форма, од страна на ЗЕЛС . Во следниот период, секоја општина треба да утврди едно или повеќе лица од вработените, кои ќе добијат корисничко име и лозинка за да бидат дел од овој систем.
16 февруари 2015
Внатрешна организација и систематизација на работни места“ беше темата на обуката, што ЗЕЛС тренинг центарот ја организира на 12 февруари, 2015 година, за одговорните лица за управување со човечки ресурси, од општините. Беа повикани претставници од Министерството за информатичко општество (МИОА) кои ги запознаа присутните со начинот на имплементирање на новите одредби од Законот за административни службеници, кои стапуваат на сила на 13 февруари, 2015 година. Ова Министерство е одговорно за одобрување на актите за систематизација на општините и претпријатијата и институциите, основани од локалната власт. Токму затоа и заинтересираноста на присутните во поголем дел беше насочена кон расчистување на дилемите околу воспоставувањето на внатрешната организација и систематизација на работни места и прецизно утврдување на одговорностите на лицата од УЧР, во согласност со овој Законот.
11 февруари 2015
На 10 февруари, 2015 година, ЗЕЛС Тренинг Центарот организираше информативна средба на која учествуваа инспекторите за патен сообраќај и претставници од Министерство за внатрешни работи. Тема на средбата беше проектот “Зони на смирен сообраќај” кој треба набрзо да го спроведат Министерството за внатрешни работи во соработка со општините и ЗЕЛС. Станува збор за проект кој ќе влијае на зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, преку воспоставување на зони на смирен сообраќај со посебен акцент на зголемување на безбедноста на најранливите учесници во сообраќајот (пешаци, ученици и велосипедисти). Зоните претставуваат станбени зони во кои се наоѓаат училишта, градинки, болници и делници од улици каде се движат пешаци и деца кои се загрозени од несовесни учесници во сообраќајот.
10 февруари 2015
Обилните дождови и врнежите од снег, што во текот на оваа недела и денес, опфатија поголем дел од нашата земјата, (особено источна Македонија, како и Пелагонискиот регион), предизвикаа значителни штети на земјоделското земјиште и на патиштата, а поплавени се и поголем број на куќите и стопанските објекти. Градоначалниците на овие општини, со кризните штабови и со сите останати надлежни институции во земјава, се во постојана координација и преземање на превентивни мерки за заштита на населението од можно поплавување на нивните домови, при што истовремено се преземаат и мерки на санација на досега предизвиканите штети.
30 јануари 2015
Поголем број градоначалници, општински секретари и инспектори од општините, на 28 јануари, 2015 година, во административната зграда во ЗЕЛС, имаа средба со претставници од Инспекцискиот совет на Република Македонија. По потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу ЗЕЛС и Советот, склучен во јули, минатата година, ова беше прва средба на која се дискутираше за предизвиците, но и начините за воспоставување на взаемна координација и соработка, во насока на подобрување на работата на испекциските служби на локално ниво. Работната средба ја водеше Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, а на состанокот присуствуваше и Вачно Каргов, директор на Инспекцискиот совет.
30 јануари 2015
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија ЗЕЛС, во соработка со Германската агенција за меѓународен развој -GIZ и Отворениот регионален фонд -ORF е вклучена во имплементација на регионалниот проект EeMA “Energy efficiency in municipal associations – Енергетската ефикасност во општинските асоцијации”. Во рамките на проектот е предвиден и имплементација на пилот проект од страна на единиците на локалните самоуправи на Р.М.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.