ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
20 февруари 2018
Благој Бочварски, градоначалникот на општина Штип е новиот ко-претседавач од македонска страна, на Заедничкиот консултативен комитет помеѓу Република Македонија и Комитетот на регионите на Европската унија (ЗКК). Вака одлучи новиот состав на делегати во ова тело, на состанокот што беше одржан на 16 февруари, 2018 година во просториите на Заедницата. Присутните беа запознаени со организационата структура на ЗКК, со начинот на неговото работење и активностите кои ги презема. Беше посочено дека ЗКК брои вкупно 22 делегати, односно по единаесет делегати од двете страни, при што се избираат и заменици кои учествуваат во работата на телото во услови на отсуство на делегатот. Делегатите и замениците се избираат од редовите на градоначалници и советници. Делегатите и нивните заменици, од нашата земја, беа избрани на третата сеница на Управниот одбор на ЗЕЛС, одржана во месец декември, минатата година
12 февруари 2018
Регионалната мрежа за сертификација на општини и градови со поволно деловно опкружување (БФЦ ЈИЕ), по двегодишно спроведување на процесот на сертификацијата во земјите од Југоисточна Европа, а со цел подобрување и прилагодување на регионалниот и локален економски напредок, ја подготви и издаде третата едиција на Прирачникот за БФЦ ЈИЕ сертификација. Регионалниот технички секретаријат, во соработка со техничките секретаријати од земјите членки на БФЦ ЈИЕ мрежата (Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора), во 2017 година, организираше низа состаноци со партнерите во процесот и со сите релевантни соговорници во регионот: претставници на работни тела на БФЦ ЈИЕ мрежата, сертифицирани и во процес на сертификација општини и градови, стопанственици, проверувачи и стручњаци од областа на локалниот економски развој и стандардизација. Со цел стручната содржина и постоечките критериуми да се унапредат, по опсежни консултации и усогласувања на прибавените информации, сугестии и коментари, во 2017г. е усвоена новата едиција на БФЦ ЈИЕ стандардот – Едиција III.
9 февруари 2018
Во организација на ЗЕЛС, на деветти февруари, 2018 година, во административната зграда на Заедницата се одржа работна средба за координација на сите инволвирани институции за реализација на проектот за изградба и развој на националниот гасоводен систем во Република Македонија .
7 февруари 2018
Ве информираме дека поради миграција (пренесување на податоци од една на друга системска платформа) на информацискиот систем, во период од 8 до 16 февруари 2018, се очекува да има подолги прекини во функционирањето на системите e-stvari.mk, gradezna-dozvola.mk и rdgz.mk. Ве молиме постапките што се итни, неодложни и поврзани со рокови да се потрудите да ги извршите пред овој период.
30 јануари 2018
Деветнаесет члена делегација составена од претставници од Министерството за градежништво на Република Србија и од Националната алијанса за локален економски развој (НАЛЕД) беше во тридневна студиска посета на нашата земја. Целта на посетата е запознавање со искуствата на Република Македонија во имплементирањето и функционирањето на електронскиот систем www.e-urbanizam.mk со кој управува Министерството за транспорт и врски а, го користат единиците на локална власт и други релевантни институции во земјата. Српската делегација студиската посета ја започна со средбата што се одржа во ЗЕЛС, на 29 јануари, 2018 година, каде беше пречекана од извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, од заменик-извршната директорка, Ардита Дема Мехмети, од раководителот на одделението за нормативно- правни работи, материјално -финансиски и административни работи, Виктор Арнаудоски и советникот за информатичка технологија од ЗЕЛС единицата за поддршка на „ е-општини“ (ЗЕПЕ).
22 јануари 2018
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС, во рамките на редовните активности, е во постојан контакт со своите членки и се обидува да излезе во пресрет на сите нивни барања. Со оглед на тоа дека поголем дел од новоизбраните советници го практикуваат својот прв мандат во општината, ЗЕЛС, од 22-25 јануари, 2018г., спроведува серија средби за воведување на општинските советници во основните надлежности на локалната самоуправа.
11 јануари 2018
Во ЗЕЛС тренинг центарот на 10, 11 И 12 јануари за околу 200 пријавени претставници на локалните самоуправи се одржуваат обуки за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија. Обуките се организираат од Mинистерството за транспорт и врски на Република Македонија и од ЗЕЛС. На обуките ќе биде објаснета законската регулатива поврзана со управувањето со градежното земјиште, како и детално се објаснуваат сите чекори за користење на софтверската апликација www.gradezno-zemjiste.mk наменета за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
3 јануари 2018
Изминува и последниот месец од оваа 2017 година и пред нас е Новата 2018 година. Се надеваме дека ќе донесе многу позитивни работи за сите нас, пред сè добро здравје и бериќет, а за локалните власти поголема финансиска самостојност. По спроведените локални избори, според Статутот на ЗЕЛС, во период од три месеци, Генералното собрание на ЗЕЛС, како највисок орган на Заедницата, одржува конститутивна седница. Па така на 29 ноември, 2017 година, во Скопје, Генералното собрание ја одржа првата седница во новиот состав и ги избра членовите на сите органи на Заедницата: на Комитетот на советите, на Управниот одбор на ЗЕЛС и на Надзорниот одбор на ЗЕЛС. На истиот ден, конститутивна седница одржа и Управниот одбор на ЗЕЛС. Членовите на ова тело од својот состав, го избраа својот претседател и двајца потпретседатели, кои истовремено го претставуваат и новото раководство на ЗЕЛС. Така, во следните четири години, претседател на ЗЕЛС е Петре Шилегов, градоначалник на Град Скопје, а потпретседатели се Висар Ганиу, градоначалник на Општина Чаир и Митко Јанчев, градоначалник на Општина Кавадарци. Во месец декември, на својата прва седница, Комитетот на советите го избра Томе Солевски, претседател на Советот на Општина Кочани, за претседател на Комитетот, а за потпретседатели беа избрани: Насир Муслиу, претседател на Советот на Општина Гостивар, како претставник од Полошкиот регион и претседателот на Советот на Општина Гази Баба, Тони Бојковски, како претставник на Скопскиот регион. Членовите на Надзорниот одбор на ЗЕЛС, пак, на својата конститутивна седница, одржана во Струга, за претседател го изгласаа Илија Јованоски, градоначалник на Општина Прилеп. Со тоа се заокружи изборот на телата на ЗЕЛС и нивните раководства, а во следниот период преостанува да се избираат членовите на комисиите во ЗЕЛС, како и членовите на специјализираните мрежи, составени од професионалната општинска администрација.
28 декември 2017
Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 декември, 2017 година ја одржа третата седница, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС. На седницата беа избрани делегати и членови во странски и домашни тела и органи, во кои ЗЕЛС има свои претставници. Присутните дискутираа и за систематизираните ставови на Заедницата, што се однесуваат на сите предизвици и барања што ЗЕЛС ги упатува до централната власт за подобрување на состојбите при спроведувањето на сите префрлени надлежности на локално ниво.
26 декември 2017
На 26 декември, 2017 година, (вторник), со почеток во 14.00 часот, во просториите на ЗЕЛС ќе се одржи третата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС. На оваа седница ќе се избираат делегати во домашни и странски тела и организации, каде ЗЕЛС има свои претставници. Ќе се избираат тројца членови и нивни заменици во Советот на Европа, пото 11 членови и исто толку заменици во Комитетот на Регионите на Европската Унија и ЗЕЛС, двајца делегати во НАЛАС, пет члена во Комисијата за следење развојот на системот за финансирање на општините и тројца членови во Комитетот за градежно земјиште, сопственост на Република Македонија. Во Национален Совет за евроинтеграции при Собранието на Република Македонија ќе биде избран еден претставник, исто толку членови ќе бидат утврдени и во Комитет за следење на ИПАРД-2 Програмата и во Совет за земјоделство и рурален развој, а по двајца претставници од ЗЕЛС ќе има во Комисијата за одобрување на набавка на противпожарна опрема и средства за гаснење на пожари за противпожарните единици и Советот за статистика на Република Македонија при Државен завод за статистика.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините


Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.