Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
20 мај 2019
Програмата Сертификација за поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) е единствена регионална програма за унапредување на конкурентноста на локалните самоуправи која се спроведува во Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора. Програмата е наменета за општини кои имаат соодветен капацитет и стратешки се определени да ја подобрат деловната клима, да привлечат инвестиции и да го стимулираат локалниот економски развој.
14 мај 2019
Од 1 до 5 септември, 2019 година во Дубаи (Обединети Арапски Емирати) ќе се одржи „ Осма конференција на интегративни и одржливи градови“ . На Конференцијата ќе учествуваат лидери и менаџери од градските власти и од општините, како и од засегнатите владини и бизнис организации и истакнати стручни лица од соодветни области. Конференцијата ќе се фокусира на развојот на градот, надградбата, стратегиите и решенијата кои можат да одговорат на идните глобални предизвици кои се наметнаа на градовите и заедниците ширум светот и ги истакнува најдобрите глобални практики во општинскиот систем за работа. Ќе биде промовиран развојот на иновативните, одржливи и интегрирани градови и ќе ги обезбеди најнови стратегии и решенија за оддржлив урбан развој во ерата на Четвртата индустриска револуција. Настанот ќе се фокусира и на други стратешки сектори поврзани со интегрираните и одржливите градови и дефинирање на целите на иднината на паметните услуги и мерење на нивото на напредок на општините и градовите и најважните механизми за идно инвестирање во градовите, во ерата на глобалната конкурентност. Сведоци сме на појавата на феноменот на климатските промени, а градовите во моментов се соочуваат со еколошки и климатски предизвици, особено со високи нивоа на врнежи и поплави, така што стратешките реакции на општините и градовите треба внимателно да се преиспитаат.
10 мај 2019
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија-ЗЕЛС во соработка со Германската агенција за меѓународен развој-GIZ објавува повик : “Поддршка на локалните самоуправи на Северна Македонија во промоција на одржлива урбана мобилност” Проектот претставува иницијатива за промоција, планирање и градење на капацитети во спроведување на активности за урбана мобилност, темелени на модел на оптимални трошоци и иновација. Активностите на овој проект се однесуваат на имплементација на два пилот промотивни проекти во областа на урбаната мобилност во ЕЛС, поддршка на пет општини во процесот на изработка на планови или стратешки документи за одржлива урбана мобилност и обучување на експетски кадар. Повикот се однесува на овие три позиции :
25 април 2019
Во прилог ви го доставуваме повикот за предлози за локално инфраструктурни проекти, објавен во рамките на проектот „Норвешката поддршка за напредокот на Северна Македонија“, а финансиран од Кралството Норвешка. Доколку сте заинтересирани, Ве молиме да ги пополните потребните документи и критериуми доставени во прилогот.
24 април 2019
ЗЕЛС и оваа година публикуваше „Годишен извештај на ЗЕЛС “ што претставува четиринаесетто издание по ред. Ова е еден од начините на транспарентното работење на ЗЕЛС, каде преку текст и слика се презентирани најзначајните активности што органите на Заедницата ги реализирале во текот на 2018 година, каде се прикажани и суштинските информации од финансискиот извештај, кои се поткрепени со Ревизорски извештај. ,,Годишниот извештај на ЗЕЛС за 2018 година“ е подготвена на три јазици: македонски, албански и англиски јазик.
17 април 2019
Во просториите на ЗЕЛС, на 16 април, 2019 година, претставници од неколку поголеми и помали општини, од секторите за финансии имаа средба со претставници од Народна банка. Целта на средбата беше да се изнесат предизвиците со кои се соочуваат единиците на локалната власт при присилната наплата на паричните побарувања од физички лица. За оваа потреба во рамките на Народна банка е формирана работна група составена од претставници од банките, извршителите, од централната и од локалната власт. Гостите од Народна банка истакнаа дека во изминатиот период имале средби со граѓански здруженија кои упатиле остри забелешки кон банките и кон извршителите за предизвиците со кои се соочуваат граѓаните при блокирањето на нивните сметки и присилната наплата. Односно тие истакнале дека на граѓаните веднаш им се блокираат сите банкарски сметки, изложени се на високи банкарски провизии, а згора на тоа трошоците им се мултиплицираат и поради високата наплата на извршителите. И претставниците од локалната власт посочија дека банките им наплатуваат високи трошоци при проверката во која банка е трансакционата сметка на граѓанинот за кој е донесено решение за присилна наплата. Претставниците од локалната власт посочија дека се соочуваат и со постојани поплаки од граѓаните дека општините им ја блокираат сметката во банката која наплаќа поголема провизија за деблокирање и бараат општината да ја спроведува забраната преку банки кои наплаќаат помали суми. Исто така беше посочено дека општините плаќаат и за добивањето на податоци или за проверка на податоци од надлежните државни институции, што не е воопшто коректно, особено во случаи кога самата локална власт им ги полни нивните бази на податоци .
15 април 2019
Комисијата за урбанизам и просторно планирање при ЗЕЛС на 12 април, 2019 година, во административната зграда на Заедницата, ја одржа втората седница на која се разгледуваше Предлог – Законот за урбанистичко планирање, чие донесување е во собраниска постапка. Комисијата заседаваше во проширен состав, односно покрај градоначалниците кои се членови на ова тело беа поканети и претседателите на двете комисии при ЗЕЛС: Комисијата за рурален развој и Комисијата за локален економски развој, градоначалникот на општина Центар, градоначалникот на општина Чаир и Потретседател на ЗЕЛС, претставници од Министерството за транспорт и врски, како предлагач, како и претставници од областа на урбанизмот од некои општини. На состанокот присуствуваше и поканетиот проф. д-р Мирослав Грчев, во својство на советник на претседателот на Владата за прашања од областа на урбанизмот и просторното планирање.
11 април 2019
Петре Шилегов, претседател на ЗЕЛС и градоначалник на Град Скопје од денес ја презема и функцијата на претседател на Мрежата на асоцијации на локални власти на земјите од Југоисточна Европа (НАЛАС). Оваа беше утврдено на четиринаесеттата седница на Генералното собрание на НАЛАС, што беше организирано денес, на 11 април, 2019 година,во големата сала на Советот на Град Скопје, во Скопје. Станува збор за ротирачко претседателство што го има воспоставено НАЛАС, за период од една година. Односно, оваа позиција Шилегов ја презема од досегашниот претседател, Дарко Фрас, градоначалник на Општина Света Тројца, од Република Словенија, а следната година, на петнаесеттата седница на НАЛАС истата ќе и ја предаде на Татјана Бадан, градоначалник на Општина Селемет од Молдавија, која сега ја стана прв потпретседател на НАЛАС, функција што минатата година ја имаше Шилегов.
11 април 2019
Почитувани, во големата сала на Советот на Град Скопје, во Скопје, на 11 април, 2019 година (четврток) со почеток во 10:00 часот ќе се одржи четиринаесеттата седница на Генералното собрание на Мрежата на асоцијации на локални власти на земјите од југоисточна Европа (НАЛАС), кога претседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Град Скопје,Петре Шилегов, ќе ја преземе функцијата на претседател на НАЛАС, за период од една година.
11 април 2019
Тематската работна група за локален економски развој (ЛЕР), составена од 24 претседатели на општински совети, формирана во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети“ на 9 април, 2019 година, во просториите на УНДП, во Скопје, ја одржа првата средба. За координатор на оваа работна група присутните го избраа Агрон Беќири, претседателот на Советот на Општина Арачиново. Работната група за ЛЕР е една од седумте тематски групи, формирани во рамките на овој Проект, што го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со ЗЕЛС и со Здружение на финансиски работилници, UN Women, Министерство за локална самоуправа и Министерство за финансии, а кој е поддржан од Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ).

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.