Град Скопје
Контакт информации:
  • бул. “Илинден“ бр. 82, 1000 Скопје тел: 02/3297 204, 3297-203 факс: 02/3165 445
  • gradonacalnik@skopje.gov.mk, kabinet@skopje.gov.mk
  • https://skopje.gov.mk/

Град Скопје е главен и најголем град во Македонија, кој воедно претставува административно-политички, стопански, културен и образовно-научен центар. Се наоѓа во северниот дел на државата, а во средишниот дел на Балканскиот Полуостров распространет на бреговите на реката Вардар.