Записници од седниците на Управниот Одбор на ЗЕЛС
20-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 15.02.2024
19-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 15.11.2023
18-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 04.10.2023
17-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 11.05.2023
16-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 04.04.2023
15-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 28.02.2023
14-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 30.01.2023
13-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 05.01.2023
12-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 20.12.2022
11-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 07.12.2022
10-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 10.11.2022
9-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 24.08.2022
8-ма Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 12.07.2022
ЗАПИСНИК од 7-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС, 30.05.2022
6-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 13.04.2022
5-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 09.03.2022
4-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 15.02.2022
3-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 28.01.2022
2-ра Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 10.01.2022
1-ва Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 22.12.2021
18-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 16.07.2021
17-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 27.05.2021
16-та Седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС одржана на 15.01.2021
15-та Седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС одржана на 07.12.2020
14-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 14.10.2020
13-та Седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС одржана на 18.06.2020
12-та Седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС одржана на 06.11.2019
11-та Седница на Управниот Одбор на Зелс одржана на 11.07.2019
10-та Седница на Управниот Одбор на Зелс одржана на 22.06.2019
9-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 22.05.2019
8-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 26.02.2019
7-ма Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 15.11.2018
6-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 12.07.2018
5-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 31.05.2018
4-та Седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 13.03.2018
16-та Седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС одржана на 15.01.2021