Заедница на единиците на локалната самоуправа на РСМ- ЗЕЛС

Адреса

Ул. Копенхагенска бр. 5
1000, Скопје

Телефонски броеви

02 3099 033

02 3061 994

 
Службени лица
 

Ирена Николов

078 293 532

контакт e-mail