Повик за ангажирање лице за работа на проектот “Регионална соработка за подобра социјална инклузија на локално ниво”

Во рамките на проектот “Регионална соработка за подобра социјална инклузија на локално ниво” имплементиран од НАЛАС во соработка со ГИЗ, во име на Федералното Министерство за економска соработка и развој (BMZ), каде ЗЕЛС е вклучен за спроведување на активности во општините ќе се организира активност- Кластер за учење за социјални услуги засновани на потребите на заедницата (Дневен центар и Мобилни Теренски Тимови).

За потребите на оваа активност е објавен повик за ангажирање на едно лице Практичар- Resource Person, а за деталите околу условите, начинот на аплицирање и задачите можете да видите на следниов линк:

http://www.nalas.eu/call-for-proposals-engagement-of-a-resource-person-for-establishment-and-delivery-of-learning-cluster-on-social-community-based-services-day-care-center-and-mobile-outreach-teams/