Повик за општините за учество во Кластер за учење за Дневни центри за реинтеграција и рехабилитација / Мобилни тимови

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република С. Македонија-ЗЕЛС објавува повик за општините за  изразување интерес за учество во Кластер за учење за Дневни центри за реинтеграција и рехабилитација / Мобилни тимови во рамите на проектот “Регионална соработка за подобри социјални услуги на локално ниво“, имплементиран од НАЛАС и своите членки, Асоцијации на општини во Западен Балкан.

Повеќе за можноста за учество може да се информирате од документите во прилог.

Jaвен повик за изразување интерес за учество во кластер за учење за спроведување на социjaлни услуги базирани на потребите на заедницата

Образец за пријавување (.pdf)

Образец за пријавување (.docx)