Повик за ангажирање на консултант

 

ЗЕЛС и НАЛАС објавуваaт повик за ангажирање на консултант за извршување проценка и развој на ситуациска анализа базирана на докази и препораки за децентрализација на социјалната заштита во Република Северна Македонија. 

 

Повеќе информации во документот во прилог (пдф) и на следниот линк: