Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 18.03.2021

 Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 18.03.2021 година

Резултати ( 1-ва група)

Резултати ( 2-ра група)