Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 24.03.2021

 Резултати од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 24.03.2021

Резултати - Прва група

Резултати - Втора група