Резултати од испитот за Закон за градежно земјиште – теоретски дел одржано на 30.03.2021

 Резултати од испитот за Закон за градежно земјиште – теоретски дел одржано на 30.03.2021

Резултат