Резултати од испитот за Закон за градежно земјиште – практичен дел одржано на 30.03.2021

 Резултати од испитот за Закон за градежно земјиште – практичен дел одржано на 30.03.2021

Резултати