Резултати од теоретскиот дел од испитот за Градежно Земјиште

Резултати од теоретскиот дел од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 15.03.2021 година, прва група.

Резултати